maj 23, 2024

Når uheldet er ude: Få erstatning for færdselsuheld

For mange er det en fast del af hverdagen at tilbringe tid bag rattet i bilen. Det kan være, at man kører på arbejde, eller at man skal aflevere og hente børnene i børnehave. Når man bruger så meget tid i bilen, så får mange en stor tillid til deres egne køreevner, og man kan nemt komme til at glemme, hvor hurtigt det egentligt kan gå galt.

Hvert år kommer folk til skade i færdselsuheld. I disse typer af uheld spiller fart en stor rolle, og mange kommer derfor mere alvorligt til skade. Læs med herunder og lær mere om hvordan du får erstatning for færdselsuheld.

Hvem får ansvaret i et færdselsuheld?

Når et færdselsuheld finder sted, så er det altid føreren af bilen, som får ansvaret for uheldet. Dette skyldes, at der i færdselsloven gælder objektivt ansvar. Det vil sige, at det er irrelevant, om føreren af bilen er skyld i uheldet eller ej. Er der tale om to biler, som er kørt sammen, så vil forsikringsselskaberne finde frem til hvilken bilist, der er skyld i ulykken.

Netop fordi at mange kommer sværere til skade, så er der mulighed for at få erstatning for færdselsuheld. Det er bl.a. muligt at få erstatning for helbredelsesudgifter, varige mén, erhvervsevnetab, tab af forsørger mm.

3 tips til hvad du skal gøre, hvis du er involveret i et færdselsuheld

Risikoen for at blive involveret i et færdselsuheld for den enkelte bilist er lille, men disse uheld finder desværre sted. Derfor er det godt at vide, hvad man skal gøre, hvis uheldet skulle være ude. Derfor får du her tre tips til, hvad du skal gøre, hvis du er involveret i et færdselsuheld.

 1. Undersøg om nogen er kommet til skade
  Det første du bør gøre, efter færdselsuheldet har fundet sted, det er at tjekke, om nogen er kommet til skade. Skulle dette være tilfældet, så bør du vurdere skaderne, og om der er behov for at tilkalde hjælp. Du skal kontakte ambulancen, hvis der er brug for den. Derudover skal du kontakte politiet, hvis en eller flere af de følgende ting finder sted:
  – Hvis der er sket store materielle skader.
  – Hvis modparten i færdselsuheldet er udenlandsk.
  – Hvis der er sket skader på ejendom, hvis ejer man ikke kender.
  – Hvis føreren af den skadevoldende bil, som dermed har ansvaret for ulykken, flygter fra stedet uden at give sig til kende – altså en såkaldt flugtbilist.
 2. Begræns uheldets omfang

Efter et færdselsuheld er det vigtigt, at du sørger for, at uheldet ikke bliver større. Dette gør du ved hurtigst muligt at få ryddet op på ulykkesstedet. Hvis det ikke er skadeligt for evt. sårede personer, så skal de involverede køretøjer fjernes fra kørebanen, og diverse materielle efterladenskaber, såsom knust glas eller olie, skal ryddes væk fra vejen. Du bør ligeledes tænde havariblinket på bilen og sætte advarselstrekanten op.

 1. Få de involveredes oplysninger
  Dernæst bør du få indsamlet så mange oplysninger så muligt om den anden part i færdselsuheldet; navn, adresse, telefonnummer, registreringsnummer, forsikringsselskab og policenummer, hvis modparten kan huske disse oplysninger. Du bør også få taget billeder af de involverede køretøjer, inden de bliver fjernet, så længe det ikke er til gene for evt. ambulancereddere og trafikken omkring færdselsuheldet.

Hvornår kan du søge erstatning for færdselsuheld?

Du skal altså ikke tænke på en evt. erstatning for færdselsuheldet, når du står midt i ulykken. Der skal du blot fokusere på de tre råd ovenfor. Efter uheldet kan du dog få hjælp til at vurdere, hvorvidt du har muligheden for at få erstatning.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan søge erstatning, så kan du læse mere om erstatning for færdselsuheld her.