april 24, 2024

Ved du hvad betegnelsen IKT dækker over?

Kort fortalt er det en forkortelse for Informations og Kommunikations Teknologi – og hvad det dækker over, jamen det er nogle krav til brug af informations- og kommunikationsteknologi i fremtidens byggesager.

I følge den bekendtgørelsen der er kommet ud, så er det bygherren der både skal stille krav om det, og sikre sig at de overholdes.

I virkeligheden betyder det, at bygherren sørger for at aftale det med rådgiverne når rådgiveraftalerne laves, og med dem der skal bygge når der laves kontrakter med dem.

IKT-bekendtgørelsens brug kræver dog et par betingelser der skal være opfyld før den gælder, den ene er at – 1. Bygherren skal være en almen boligorganisation, kommune, eller region, og – 2. Byggeriets eller renoveringens samlede anslåede entreprisesum skal være på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Den grænse der er sat på de 20 mio. gør at der er en del mindre renoveringer og byggerier, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Med andre ord, så skal du som bygherre sikre dig at IKT-bekendtgørelsen overholdes ved større byggerier og renoveringer, men den gode nyhed er at hvis du ikke ved noget om det, så er der hjælp at hente – i form af at alliere dig med en rådgiver der har styr på det!

Multi-disciplinær konstruktør & ingeniørvirksomhed med fokus på digitalisering i byggeriet

Find en rådgiver der kan stå som både koordinering, planlægning og tovholder – https://bygkontrol.dk/ikt/ – Teknisk konstruktionsprojektering og beregning, vælg en partner der har styr på tingene og ved hvad der skal til.

Der er mange fordele ved at digitalisere byggeriet, til at starte med potentialet i de effektivitets- og miljøforbedringer der givet følger med, og nu tænker du hvad den digitalisering så dækker over – hvilket kan være robotter, Big Data og machine learning, 3D-print eller droner, der naturligvis kan bruges hver for sig eller sammen.

For nogle virksomheder er digitalisering en del af deres DNA, men der er stadig mange for hvem det ikke betyder det store, hvor både de og deres kunder går glip af gevinsterne.

Derfor gælder det som bygherre at sikre sig at den virksomhed der står for rådgivningen har den fornødne viden og erfaring med digitalisering, helt fra planlægningsfasen til den endelige overlevering af byggeriet, igennem alle faserne fra start til slut.

Fordelen for dig som bygherre er naturligvis at du kan slappe af og koncentrere dig om at glæde dig til at byggeriet står færdigt, og slipper for konstant at skulle bekymre dig om I nu også overholder regler og retningslinier, og helt ærligt – hvem gider læse bekendtgørelser.

Det er muligt at videreuddanne sig inden for IKT, hvilket betyder, at du som bygherre kan sikre sig at den rådgivende virksomhed har en medarbejder der fungerer som særlig videnshaver og formidler inden for kommunikation og udvikling med informations- og kommunikationsteknologien som redskab, og på den måde vide, at virksomheden har gjort noget for at tilegne sig og have den fornødne viden til at løse opgaven, IKT har i virkeligheden eksisteret i 60 år, dog i forskellige former, som er blevet mere teknisk med tiden.